Đề xuất miễn, giảm thuế cho đơn vị khởi nghiệp mảng sáng tạo

Đề xuất miễn, giảm thuế cho đơn vị khởi nghiệp mảng sáng tạo

Dự thảo Nghị định quy định trên Cổng thông tin doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết chi tiết về việc miễn, giảm thuế cho đơn vị khởi nghiệp sáng tạo và đang được lấy ý kiến đông đảo người dân .

 06/10/2017 |  Huy Vo |  809

Theo bản dự thảo, công ty khởi nghiệp sáng tạo, Văn phòng quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo thành lập và hoạt động theo quy định của Nghị định này được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nhà đầu tư và doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, Văn phòng khởi nghiệp sáng tạo tự thỏa thuận về giá trị phần vốn góp, cổ phần, tỷ lệ vốn góp, tỷ lệ cổ phần tại doanh nghiệp được hình thành hoặc được tăng vốn từ hoạt động đầu tư. Các thành viên chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc xuất xứ của số tiền đầu tư là hợp pháp, không vi phạm luật pháp về phòng, chống rửa tiền của Việt Nam và quốc tế.

Dự kiến miễn, giảm thuế đối với đơn vị khởi nghiệp sáng tạo

Đơn vị start up sáng tạo đang nhận được sự quan tâm cần thiết.

Nhà đầu tư cá nhân phải đáp ứng các điều kiện tài chính đối với nhà đầu tư khởi nghiệp sáng tạo: có thu nhập bình quân trong 2 năm gần nhất năm nộp hồ sơ tối thiểu là 200 triệu đồng Việt Nam; hoặc tổng tài sản (bao gồm cả tài sản của vợ/chồng), trừ đi các khoản nợ của cá nhân nhà đầu tư và khoản nợ của vợ/chồng tối thiểu 500 triệu đồng. Đối với nhà đầu tư là tổ chức, thì cần có tổng tài sản trên bản báo cáo tài chính năm trước liền kề là 01 tỷ đồng. Và các đơn vị Văn phòng trọn gói cũng không phải ngoại lệ.

Dự thảo nhằm khơi thông dòng vốn đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo, việc tạo lập hành lang pháp lý về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo cũng như các chính sách khuyến khích hoạt động này là hết sức cần thiết, đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tiễn khách quan.

Hiện nay, Dự thảo luật đang được lấy ý kiến nhân dân, trước khi trình đang được lấy ý kiến rộng rãi người dân. Dự thảo gồm 7 chương, 40 điều đã được biên soạn sau khi thao khảo kinh nghiệm của Singapore, Canada, Hoa Kỳ, EU,...

văn phòng làm việc
Khách hàng
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...